matematykaszkolna.pl
W rombie przekątne tworzą z jednym z boków kąty, których różnica miar wynosi 36^ arianne: Planimetria − w rombie przekątne tworzą z jednym z boków kąty, których różnica miar wynosi 36o. Oblicz miary kątów rombu.
14 maj 23:06
Nieuchwytny: rysunek
14 maj 23:21
Eta: rysunek α+β=90o β−α=36o −−−−−−−−−− 2β= 126o t o 2α=180o −2β=.......
14 maj 23:21
Adrian: 54
12 gru 19:01