matematykaszkolna.pl
Zadania z prawdopodobieństwa Piotrek: Prawdopodobieństwo emotka ZAD 1. Rzucamy 3 razy symetryczną monetą. Jakie jest prawdopodobieństwo zdarzenia A polegającego na tym, że co najmniej 2−krotnie wyrzucimy orła? ZAD 2. W czasie konsultacji w przedsiębiorstwie zostało zgłoszonych 6 projektów. Prawdopodobieństwa sprzedaży projektów są równe i wynoszą 0,75. Znależć najbardziej prawdopodobną liczbę sprzedanych projektów. ZAD 3. Prawdopodobieństwo uszkodzenia przyrządu w czasie pewnego doświadczenia wynosi 0,75. Podaj rozkład prawdopodobieństwa liczby przyrządów, które uszkodzą się w doświadczeniu, jeśli użyto: a) jeden przyrząd b) dwa przyrządy. ZAD 4. Loteria składa się ze 100 losów po 10 PLN każdy. Wśród nich jest 5 wygrywających po 50PLN, 10 wygrywających 30 PLN i 20 wygrywających po 15 PLN. Jaka jest wartość oczekiwana wygranej, jeśli kupujemy jeden los?
29 mar 15:24
Danten4ik1:
31 mar 15:20
janek191: z.1 I Ω I = 23 = 8 A − zdarzenie losowe:" co najmniej 2 − krotnie wyrzucono orła ' A = { OOR, ORO,ROO, OOO} I A I = 4
 4 1 
P(A) =

=

 8 2 
31 mar 22:57