matematykaszkolna.pl
Wykres funkcji f przecina oś x w punkcie (-3,0). wówczas wykres funkcji g(x)=-f( Aneta: Wykres funkcji f przecina oś x w punkcie (−3,0). wówczas wykres funkcji g(x)=−f(x) przecina oś x. A. (o,3) B.(o,−3) C. (−3,0) D. (3,0)
10 mar 20:58
Aneta: Pomocy
10 mar 21:11
Matthew :
27 kwi 12:30
Anawa: Wykres funkcji g(x)=−f(x) powstaje przez odbicie symetryczne funkcji f(x) wzgledem osi OX Odp. C)
27 kwi 12:36