matematykaszkolna.pl
Rozwiaz rownanie z niewiadoma x: kacper21: Rozwiaz rownanie z niewiadoma x: 3+5+7+...+x=195
25 lut 23:20
bezendu: Ciąg arytmetyczny. Teraz już jaśniej
25 lut 23:26
pigor: ..., no to może np. tak ; (an)= (3,5,7, ... x) − ciąg arytmetyczny, a1=3, r=2, an=x >0, więc a1+(n−1)r= x ⇒ 3+2(n−1)= x ⇔ 2(n−1)= x−3 ⇔ ⇔ n−1= 12x−32n= 12x−12 , zatem 3+5+7+...+x=195 ⇔ Sn= 195 ⇔ 12n(a1+an}= 195 ⇔ ⇔ 14(x−1) (3+x)= 195 /*4 ⇔ (x−1)(x+3)= 4*195 ⇔ ⇔ x2+2x−3=4*195 /+4 ⇔ (x+1)2= 4*196 i x>0 ⇒ x+1= 2*14 ⇔ ⇔ x= 28−1 ⇔ x=27 − szukane rozwiązanie danego równania . emotka
25 lut 23:50
yeet:
26 sie 18:13
Mila: x=3+(n−1)*2=1+2n
 3+1+2n 
195=

*n⇔ 195=(n+2)*n
 2 
n=13 x=1+2*13=27 ===========
26 sie 19:55