matematykaszkolna.pl
parametr m , x1=2x2 rob: Wyznacz wszystkie wartości parametru m, dla których rozwiązania x1, x2 równania x2−(2m+1)x+m2+2=0 spełniają warunek x1=2x2
28 sty 20:08
wylf: zal. Δ > 0 x1 + x2 = 2m + 1 x1 = 2x2 => x2 =( 2m+1 )/ 3 x1 * x2 = m2 + 2 (2x2 )2= m2 + 2 ( 2/3 * ( 2m + 1 ) )2 = m2 + 2
28 sty 20:12
klm:
13 lis 23:06
klm:
13 lis 23:07
a@b: Δ>0 ⇒ ...... m>9/4
 2m+1 
3x2=2m+1 ⇒ x2=

 3 
 2 
2x22=m2+2 ⇒

(4m2+4m+1)=m2+2
 9 
................ (m−4)2=0 m=4
13 lis 23:21