matematykaszkolna.pl
Dane są funkcje f(x)= 2x + 1 i g(x)= -2x^2 + 2x + 1. Znajdź te dodatnie wartości Zosia: Dane są funkcje f(x)= 2x + 1 i g(x)= −2x2 + 2x + 1. Znajdź te dodatnie wartości r, dla których wszystkie punkty wspólne wykresów funkcji f i g należą d koła (x −1) + (y +1) ≤ r2 Zadanie polega na znalezieniu wartości r jednak od czego powinnam zacząć, widzę, że mogę wyznaczyć punkty przecięcia prostych. Czy powinnam je następnie wstawić do równania okręgu? f(x)= 2x + 1 g(x)= −2x2 + 2x + 1
24 sty 08:29
Zosia: ok, rozwiązałam
24 sty 08:49