matematykaszkolna.pl
Podaj dziedzinę Natalia: Podaj dziedzinę wyrażenia. Oblicz jego wartość dla x= −1. (3x5+2x3+x) / x2−9 Proszę pomóżcie
15 sty 16:43
Patronus: Warunki do dziedziny: Mianownik różny od 0 A potem podstaw −1 zamiast x i licz...
15 sty 16:45
Natalia: Musi być uproszczone
15 sty 16:46
Patronus: D: x2−9 ≠ 0 x2 ≠ 9 x≠3 i x≠−3 D: R\{−3.3} wartość dla x=−1
3*(−1)5+2*(−1)3+(−1) −3−2−1 3 

=

=

(−1)2−9 −10 5 
15 sty 16:56
an: ...(−1)2≠−1
15 lut 20:30
an: 3(−1)5+2(−1)3+(−1)/(−1)2−9=−3−2−1/−8=3/4
15 lut 20:31
Mila:
 (3x5+2x3+x)  x*(3x4+2x2+1) 
f(x)=

=

  x2−9 (x−3)*(x+3) 
x2−9≠0⇔x≠3 i x≠−3 D=R\{−3,3} Raczej nie uprości się:
 (−1)*(3+2+1) 6 3 
f(−1)=

=

=

 (−8) 8 4 
15 lut 21:17