matematykaszkolna.pl
NIe rozumiem tego, prosiłabym o rozwiązanie ale także czytelne opisanie. Dziękuj Sara: Rzucamy dwukrotnie kostką. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzeń: A suma oczek jakie wypadną w obydwu rzutach jest równa co najmniej 4, B−iloczyn oczek jakie wypadną w obydwu rzutach jest mniejszy niż 25
4 gru 11:14
wredulus_pospolitus: A −−− co najmniej 4 oczka ... no to lecimy: w pierwszym wylosuję 1 ... to w drugim minimum 3 w pierwszym wylosuje 2 ... to w drugim minimum 2 w pierwszym wylosuję minimum 3 ... to w drugim może być 'cokolwiek' P(A) = ... + .... + .... = ......
4 gru 11:15
wredulus_pospolitus: B −−− iloczyn mniejszy od 25 łatwiej z 'przeciwnego' B' −−− iloczyn ≥25 w pierwszym losuję 5 i w drugim 5 lub 6 w pierwszym losuje 6 i w drugim 5 lub 6 P(B) = 1 − P(B') = 1 − (.... + ....) = .....
4 gru 11:17
Sara: Ω−6*6=36 (P)−? jaki rachunek?
4 gru 11:18
irena_1: Zdarzenie przeciwne do A (suma jest mniejsza od 4): A'={(1,1), (1,2), (2,1)}
 3 3 1 
P(A')=

=

=

 62 36 12 
 1 11 
P(A)=1−P(A')=1−

=

 12 12 
Zdarzenie przeciwne do B (iloczyn jest równy co najmniej 25): B'={(5,5), (5,6), (6,5), (6,6)}
 4 1 
P(B')=

=

 36 9 
 1 8 
P(B)=1−

=

 9 9 
4 gru 11:18
wredulus_pospolitus: a co to jest (P)−
4 gru 11:18
Sara: dobrze, chodzło mi od P(A)
4 gru 11:21
Sara: czyli najlepiej wypisać sobie przeciwne bo jest ich mniej i potem od calości odjąć je
4 gru 11:21
gosia: reszta z dzielenia wielomianu −x5+2x4−x2+9 przez dwumian x−3 jest równa: A. 36, B. 9, C.−9, D.81
8 lis 14:32
I'm back: W(3) =... To będzie twoja reszta
8 lis 14:36