matematykaszkolna.pl
Parametr Radek: Wyznacz wszystkie wartości parametru m, dla których równanie 2x2−(m−2)x−3m=0 ma dwa różne pierwiastki rzeczywiste x1,x2 spełniające warunek x12+x22−2x1x2≤25 czyli Δ>0 ?
30 lis 16:39
Piotr 10: Tak
30 lis 16:39
Radek: (m−2)2+4*6m)>0 m2−4m+4+24m>0 m2+20m+4>0 Δm=202−16 Δm=384 Δm=86
 −20−86 
m1=

=−10−46
 2 
 −20+86 
m2=

=−10+46
 2 
m∊(−,−10−46)suma(−10+46,) x12+x22−2x1x2≤25 (x1+x2)2−4x1x2≤25
 m−2 −3m 
(

)2−2(

)≤25
 2 2 
m2−4m+4 6m 

+

<25
4 2 
m2−4m+4 

+3m≤25 /4
4 
m2−4m+4+12m−100≤0 m2+8m−96≤0 Δm=82+4*96 Δm=448 Δm87
 −8−87 
m1=

=−4−47
 2 
 −8+87 
m2=

=−4+47
 2 
m∊(−4−47,−4+47) m∊<−4−47,−10+46)suma(−10+46,−4+47> Proszę o dokładnie sprawdzenie emotka
30 lis 16:58
Radek: ?
30 lis 17:13
Radek: jednak źle jest
30 lis 17:21
Radek: drugi warunek źle x12+x22−2x1x2≤25 (x1+x2)2−4x1x2≤25
m2−4m+4 12m 

+

≤25
4 2 
m2−4m+4 

+6m≤25 /4
4 
m2−4m+4+24m−100≤0 m2+20m−96≤0 Δm=202+3*96 Δ784 Δm=28 m1=U{−20−28}[2}=−24
 −20+28 
m2=

=4
 2 
m∊<−24,4> m∊<−24,−10−47)suma(−10+47,4> ale jeszcze ten pierwiastek się nie zgadza bo powinno być 6 ?
30 lis 17:30
Radek: dobra już wiem !
30 lis 17:32
olla: Czemu w tym zapisie : (x1+x2)2−4x1x2≤25 jest razy 4 ?
15 sty 13:40
olla: Już nie ważne, chodziło mi o rozpisanie wzoru Vietea.
15 sty 14:43