matematykaszkolna.pl
Róównanieee mikołaj: Rozwiąż równanie: a) 5x2+2x4+x3=0 b) −2x3−6x2+8x=0 c) x5−7x4+12x3=0 d)20x6+x5=x4 e)4x5+x3=4x4 f) x4=2x6+x5
17 lis 22:04
17 lis 22:05
Czsslaq: 6x²+1x−1=0
20 lis 08:22
getin: 6x2+1x−1 = 0 a=6, b=1, c=−1 Δ = b2−4ac = 12−4*6*(−1) = 1+24 = 25 Δ = 5
 −b−Δ −1−5 1 
x1 =

=

= −

 2a 2*6 2 
 −b+Δ −1+5 1 
x2 =

=

=

 2a 2*6 3 
20 lis 08:28
Czsslaq: 9x²+6x+1=0
20 lis 08:36
getin: a=9, b=6, c=1 Δ = 62−4*9*1 = 36−36 = 0
 −b −6 1 
x0 =

=

= −

 2a 2*9 3 
20 lis 08:41
6latek: lub 9x2+6x+1=0 (3x+1)2=0 3x+1=0
 1 
x=−

 3 
Jesli znasz wzory skroconego mnozenia
20 lis 11:26