matematykaszkolna.pl
Błagam o pomoc !!! Weronika: Proszę o Pomoc utro pisze poprawe i musze to napisac prosze przynajmniej o jeden przykład <3 Liczba 3 jest miejscem zerowym funkcji kwadratowej f. Wyznacz drugie miejsce zerowe funkcji f, jeśli punkt P jest wierzchołkiem paraboli będącej wykresem tej funkcji. a) P(5, 4) b) P(−3, −6) c) P(1/2, 2) d) P(5/4, 6)
13 lis 16:34
Kaja: a) y=a(x−p)2+q − postac kanoniczna funkcji kwadratowej, gdzie (p,q)−wierzchołe y=a(x−5)2+4 skoro 3 jest miejscem zerowym to: 0=a(3−5)2+4 0=4a+4 4a=−4 a=−1 zatem y=−(x−5)2+4 y=−x2+10x−21 Δ=b2−4ac Δ=100−84=16 Δ=4
 −b−Δ −b+Δ 
x1=

=7 x2=

=3
 2a 2a 
13 lis 16:40
Kaja: zatem drugie miejsce zerowe to 7
13 lis 16:40
13 lis 16:41
Mila: f(x)=a*(x−p)2+q postać kanoniczna trójmianu kwadratowego a) x=3 − miejsce zerowe funkcji⇔f(3)=0 P=(5,4) wsp. wierzchołka paraboli⇔p=5,q=4 f(x)=a*(x−5)2+4 f(3)=a*(3−5)2+4=0 a*4+4=0⇔4a=−4 a=−1 f(x)=−(x−5)2+4⇔f(x)=−(x2−10x+25)+4 f(x)=−x2+10x−25+4 f(x)=−x2+10x−21⇔ spr.
 −b −10 
xw=

=

=5 , f(5)=−52+10*5−21=−25+50−21=25−21=4
 2a −2 
13 lis 16:44
Weronika: dziękuje ci Kaja najbardziej a tak to wszystkim
13 lis 16:46
maja: Liczba 3 jest miejscem zerowym funkcji kwadratowej f. Wyznacz drugie miejsce zerowe funkcji f, jeśli punkt P jest wierzchołkiem paraboli będącej wykresem tej funkcji.
14 lis 18:58
Litlle Mint: Popraw treśc zadania
14 lis 19:11