matematykaszkolna.pl
oblicz m , do znalezionej wartosci parametru m okresl liczbe rozwiazan rownania Wera: Jednym z rozwiązań równania x = 12 m − x2 z niewiadomą x i parametrem m jest liczba 1
24 paź 13:05
Aga1.:
 1 
x2+x

m=0
 2 
Liczba 1 jest rozwiązaniem równania, jeśli
 1 
12+1

m=0
 2 
Oblicz m.
24 paź 14:10
Wera: a jak dalej to zrobić? jak te rozwiązania określić?
24 paź 14:40
Zuzia01: Ktoś ma jakiś pomysł?
1 sie 18:06
Zuzia01: Otrzymałam równanie |x|=|2−x2|
1 sie 18:08
Eta: rysunek m=4 równanie ma postać: x2+x−2=0 x=2−x2 g(x)= x , h(x)= 2−x2 Odp: jedynym rozwiązaniem jest x=1
1 sie 18:29
Zuzia01: a w odpowiedziach jest, że równanie ma 4 rozwiązania emotka
1 sie 18:38
Eta: rysunek Słuszna uwaga (sorry) m=4 i nie uwzględniłam x≥0 zatem równanie ma postać |x|=|2−x2| g(x)= |x| , h(x)=|2−x2| Odp: równanie ma cztery rozwiązania
1 sie 19:55
kerajs: Przecież był dobrze. Równanie x2+x−2=0 ma jedno rozwiązanie, a |x|=|2−x2| cztery, gdyż to są różne równania.
1 sie 21:05