matematykaszkolna.pl
KOMBINATORYKA - SPRAWDZIAN darjja: ZAD 1. Z cyfr { 0,1,2,3,4,5,6 } tworzymy liczby 7−cyfrowe. Ile liczb można utworzyć, jeżeli cyfry nie powtarzają się i utworzone liczby są parzyste. ZAD 2 . Ile nastąpi powitań jeśli jednocześnie spotka się 12 osób ? ZAD 3. Ile można uszyć trójkolorowych chorągiewek mając materiał w 10 kolorach . Zakładamy ze pasy materiału są jednakowej szerokości i każdy jest innego koloru. ZAD 4. Na ile sposobów możemy umieścic w 4 szufladkach 6 bluzek ? ZAD 5. Iloma sposobami można rozdac 4 biletów 6 kolegom a) na 4 różne koncerty b) na ten sam koncert ZAD 6 . Na ile sposób można sie ubrać mając 5 różnych bluzek, 3 spódniczki i 2 pary butów ? ZAD 7. Do windy wsiada 6 osób. Ile pięter ma budynek jeśli wiadomo, że wskazane osoby mogą wysiąść z windy na 4096 sposobów ? ZAD 8. Do sklepów dostarczono 20 telewizorów , w tym 3 wadliwe. Na ile sposobów można wybrać 6 TV, tak aby wśród nich były : a) wszystkie sprawne b) co najmniej 1 byl wadliwy c) co najwyżej 1 był wadliwy ZAD 9 . Trzech pasażerów wsiada do pociągu złożonego z 5 wagonów . Na ile sposobów mogą wsiąść do pociągu , jeśli wszystkie osoby wsiądą do 4 wagonów ? ZAD 10. Na ile sposobow mozna uimeścić w 10 szufladach 7 swetrów , tak aby a) każdy był w innej szufladzie b) wszystkie był w jednej szufladzie ZAD 11. Z talii 52 kart losujemy bez zwracania 6 kart. Il jest możliwych wyników wylosowania 2 waletów i 3 dam ?
23 paź 16:00
m lkmlkmlk:
13 lis 19:28
Nhujj: H
15 lis 10:54