matematykaszkolna.pl
Wykresy obu funkcji mają z osią OY ten sam punkt wspólny. Wyznacz k Magda: f(x)=x−2
 x2+k 
g(x)=

 6−x 
30 wrz 17:42
matyk: punkt przecięcia z osią OY ma współrzędne (0,f(0)). W wypadku funkcji f policz i podstaw otrzymany punkt do wzoru funkcji g.
30 wrz 17:44
Basia: punkt przecięcia wykresu funkcji z osią OY to wartość funkcji dla x=0 stąd: f(0) = g(0) f(0) = 0−2 = −2
 0+k k 
g(0) =

=

 6−0 6 
k 

= −2
6 
wylicz k
30 wrz 17:45
golem: basia poger
28 kwi 09:56
Korwin:
28 kwi 09:58
Korwin: basia z RIGczem
28 kwi 09:59
uriasz: pogg basia
29 kwi 17:50