matematykaszkolna.pl
Trygonometria-kąty wypukłe Melitap: Jak należy wykonać to zadanie? Punkt P należy do ramienia końcowego kąta alfa, a punkt Q − do ramienia końcowego kąta beta. Oblicz sin alfa − sin beta A) P(−2,4), Q(4,2)
10 wrz 19:47
Melitap: Pomoże ktoś.
10 wrz 20:02
PW: A te kąty to jak ... tak zupełnie dowolnie na płaszczyźnie? Przeczytaj jeszcze raz zadanie.
10 wrz 20:11
Bogdan: rysunek Może tak:
 y 
Z definicji: sinα =

 r 
r dla kąta α i końca ramienia w P(−2, 4): r = (−2)2 + 42 = 25 r dla kąta β i końca ramienia w Q(4, 2): r = 42 + (−2)2 = 25
10 wrz 20:13
Bogdan: rysunek Rysunek jeszcze raz
10 wrz 20:15
Melitap: To są wszystkie dane(rysowanie na wykresie x i y). Ale dzięki już zrobiłem to zadanie.
10 wrz 20:16