matematykaszkolna.pl
Czy działanie jest grupą i grupą abelową Jola: Sprawdzić czy podane działanie jest grupą, grupą abelową: a) x◯y = (x₁+y₁ , x₂+2y₂) w zbiorze G=R2 , x=(x₁,x₂), y=(y₁,y₂) b) x◯y = (x₁+y₁+1 , x₂+y₂) w zbiorze G=R2 , x=(x₁,x₂), y=(y₁,y₂)
3 wrz 22:59
Jola: Wiem, że odpowiedź do a brzmi "nie", a do b "tak", ale niestety nie wiem, jak to rozwiązać.
3 wrz 23:04
PW: Definicje! Grupa i działanie to różne pojęcia, nie można pytać, czy działanie jest grupą. a) działanie nie jest łączne. Wystarczy pokazać na przykładzie: ((1,2)◯(3,4))◯(1,1)=(1+3,2+2•4)◯(1,1)=(4,10)◯(1,1)=(5,12) (1,2)◯((3,4))◯(1,1)=(1,2)◯(4,6)=(5,14) Matematyk wolałby pewnie na symbolach, ale to nie polepszy jakości dowodu, że działanie nie jast łączne.
3 wrz 23:28
Godzio: Kiedy mamy do czynienia z grupą ? Muszą być spełnione następujące warunki: 1. Działanie jest łączne 2. Istnieje element neutralny 3. Istnieje element odwrotny Dodatkowo jeśli działanie jest przemienne, otrzymujemy grupę abelową. a) x◯y = (x1 + y1, x2 + 2y2) 1. (x◯y)◯z = (x1 + y1,x2 + 2y2)◯z = (x1 + y1 + z1, x2 + 2y2 + 2z2) I już widać, że nie otrzymamy tego samego co w przypadku x◯(y◯z) = (x1 + y1 + z1,x2 + 2y2 + 4z2) (o ile się nie pomyliłem Należy wskazać kontrprzykład, no to weźmy: x = (0,0), y = (0,1), z = (0,1) wtedy (x◯y)◯z = (0,2)◯(0,1) = (0,4) x◯(y◯z) = (0,0)◯(0,3) = (0,6) Czyli nie jest to grupa, b) Sprawdźmy sobie najpierw przemienność: x◯y = (x1 + y1 + 1,x2 + y2) = (y1 + x1 + 1,y2 + x2) = y◯x Dalej po kolei 1. (x◯y)◯z = (x1 + y1 + 1,x2 + y2)◯(z1,z2) = (x1 + y1 + 1 + z1 + 1,x2 + y2 + z2) = (x1 + (y1 + z1 + 1) + 1,x2 + (y2 + z2) ) = = (x1,x2)◯(y1+z1 + 1,y2 + z2) = x◯(y◯z) − ok. 2. e◯x = x ⇔ (e1 + x1 + 1,e2 + x2) = (x1,x2) ⇔ e1 + x1 + 1 = x1 i e2 + x2 = x2 ⇔ e1 = −1, e2 = 0, stąd e = (−1,0) 3. x−1◯x = e ⇔ (x1−1 + x1 + 1, x2−1 + x2) = (−1,0) ⇔ x1−1 + x1 + 1 = −1 i x2−1 + x2 = 0 ⇔ x1−1 = −2 − x1 i x2−1 = −x2 stąd x−1 = (−2−x1,−x2) Ponieważ mamy przemienność, nie musimy sprawdzać jak się zachowują na odwrót (tzn. x◯e i x◯x−1)
3 wrz 23:40
Jola: Dzięki! emotka
3 wrz 23:41
Oliwier: G= R kwadrat, a element odwrotny i neutralny muszą przecież należeć do zbioru G, czy nie jest więc tak, że system algebraiczny z drugiego przykładu nie jest grupą?
5 paź 16:58
ite: Takie są właśnie wnioski Godzia, zbiór i działanie z pkt b/ spełniają warunki i tworzą grupę abelową.
9 lis 15:14
ite: G=R2 to zbiór uporządkowanych par liczb rzeczywistych. − element neutralny Skoro e = (−1,0), to ta para należy do G. − element odwrotny Jeśli mamy dwie dowolne liczby rzeczywiste np. x1, x2, to liczby do nich przeciwne −x1, −x2 również są l.rzeczywistymi, tak samo jak liczba −2−x1 zawsze będzie liczbą rzeczywistą. Czyli każda para (−2−x1,−x2) należy do G.
9 lis 15:46