matematykaszkolna.pl
... Bunia: Suma kwadratów trzech kolejnych liczb nieparzystych wynosi 371. Znajdź te liczby.
22 wrz 16:25
krzysiek2005: (2x+1)2+(2x+3)2+(2x+5)2=371 ...
22 wrz 17:01
Ryuuk: x2 + (x+2)2 + (x+4)2 = 371 x2 + x2 + 4x + 4 + x2 + 8x + 16 = 371 3x2 + 12x + 20 = 371 3x2 + 12x = 351 x2 + 4x = 117 x2 + 4x − 117 = 0 Δ = 16 + 468 = 484 Δ = 22
 −4 − 22 
x1 =

= − 13 (nie pasuje)
 2 
 −4 + 22 
x2 =

= 9
 2 
Odpowiedź. Liczby to 9, 11 ,13 sprawdzenie: 92 + 112 + 132 = 81 + 121 + 169 = 371 mam nadzieje że pomogłem
22 wrz 17:14
Edek: ruku pewnie i dobrze Ci wyszło, ale masz zły zapis ! niemożna wziąć x2+(x+2)2+(x+4)4, gdyz podstawiając pod x=2 wyszłyby 3 kolejne liczby parzyste, zapis krzysiek2005 jest poprawny, chodź dla ułatwienia zadanie proponowałbym jednak (2x−1)+(2x+1)2+(2x+3)2=371
22 wrz 17:39
Bunia: ojej dziękuję
22 wrz 20:51
Bogdan: Można podobnie, ale prościej. (x − 2), x, (x + 2) − kolejne trzy liczby (uwaga: określenie − "liczby nieparzyste" jest tu zbędne). (x − 2)2 + x2 + (x + 2)2 = 371. x2 − 4x + 4 + x2 + x2 + 4x + 4 − 371 = 0, 3x2 − 363 = 0 ⇒ x2 − 121 = 0 ⇒ (x − 11)(x + 11) = 0 ⇒ x = 11 lub x = −11 Odp.: 9, 11, 13 lub −13, −11, −9. Uwaga − brak w zadaniu informacji o tym, że liczby są dodatnie. Są więc dwa rozwiązania.
22 wrz 21:06