matematykaszkolna.pl
geometria xantor: Może ktoś spr moje obliczenia? W Trójkącie ABC bok AB ma długość 18 cm, bok AC podzielono w stosunku 2:3:4 i przez punkty podziału poprowadzono odcinki KL i MN, równoległe do AB ( L, N należą do BC), Oblicz długość odcinków KL i MN △ABC ∼ △ MNC
9x 18 

=

5x IMNI 
9IMNI = 90 IMNI = 10
24 maj 21:40
Mila: rysunek ΔKLC∼ΔABC⇔
2x 9x 2x x 

=


=

⇔|KL|=4
KL 18 KL 2 
ΔMNC∼ΔABC⇔
5x 9x 

=

MN 18 
5x x 

=

MN 2 
| MN |=10
24 maj 22:32
wa: rysunek
18 mar 14:30