matematykaszkolna.pl
pytanko o x CryT: Co oznacz x nad którym jest pozioma kreska ?
13 maj 18:20
pigor: ..., nie znam problemu (kontekstu) , w którym nurtuje cię to pytanie, ale niektórzy tak oznaczają średnią arytmetyczną pewnej grupy liczb . ... emotka
13 maj 18:37
filip01: nie niektórzy, ale tak się zaznacza śr aryt danej liczby x emotka
13 maj 18:40
krychu: średnia arytmetyczna z liczby x .... hmmm
13 maj 18:45
Leszek: średnia arytmetyczna lub niektórzy tak oznaczają wektor zamiast strzałki(np. kilka profesorów z mojej uczelni tak oznaczało).
13 maj 18:47
pigor: ... bzdety fili... , nie liczby tylko np. średnią arytmetyczną n liczb xi , gdzie i=1,2,3, ... , n
 x1+x2+x3+ ... + xn 
a więc z kreska x=

i tyle
 n 
−−−−−−−−−−−−−−−− w zbiorze liczb zespolonych z∊Z literą z kreską oznacza się sprzężenie liczby z .
13 maj 18:56
v: rysunek
9 lut 15:20
v:
9 lut 15:21