matematykaszkolna.pl
wyznacz wzór funkcji f w postaci iloczynowej. Madzik: Funkcje g(x)= 6+xx2+1 i f(x)= −12x2+bx+6 mają wspólne miejsce zerowe, wyznacz wzór funkcji f w postaci iloczynowej. Nie wiem, czy będzie dobrze widać ten pierwszy ułamek, na górze jest 6+x, a na dole x2+1. I nie wiem jak się za to zabrać, porównać czy jak?
12 maj 00:41
Basia: g(x) = 0 ⇔ 6+x=0 ⇔ 6+x = 0 ⇔ x= −6 i to jest jedyne miejsce zerowe tej funkcji więc musi być miejscem zerowym f(x) czyli f(−6)=0 f(−6) = −12*36 − 6b + 6 = −6b −12 i masz −6b−12=0 −6b = 12 b = −2 czyli f(x) = −12x2−2x+6 postać iloczynowa nie powinna już być problemem
12 maj 00:47
Madzik: tak, dalej już dam sb radę, dziękuję za wytłumaczenie!emotka
12 maj 00:53
Gorks: f(x) = 3 (x−1)2+12
26 kwi 09:28
janek191: Jakie jest pytanie ?
26 kwi 09:43