matematykaszkolna.pl
Oblicz franek499: rysunekNa rysunku obok dany jest okrąg o środku w punkcie O oraz kąty α i β, przy czym: a) α=80 stopni,β=50 b)α=90, β=40 Czy prosta OC jest równoległa do prostej AB? Odpowiedź uzasadnij. Wiem ze w podpunkcie a) tak, a w b) nie.
21 kwi 12:13
irena_1: a)
 1800−800 
Trójkąt AOB jest równoramienny, więc miara kąta OAB=

=500
 2 
α+β=800+500=1300=1800−500 Kąt AOB ma miarę taką, jak kąt przyległy do kąta AOC, więc proste OC i AB tworzą przystające kąty z prostą AO. Proste te są więc równoległe b)
 1800−900 
Miara kąta OAB=

=450
 2 
α+β=900+400=1300=1800−500 Proste OC i AB tworzą z prostą AO różne kąty, więc nie są równoległe
21 kwi 13:31
alfa: α250
21 lis 15:43
PW: alfa, nie zaśmiecaj forum. Wyciągnąłeś zadanie sprzed 6 lat i głupim wpisem wstawiasz je do bieżących zapytań.
21 lis 16:12