matematykaszkolna.pl
Sprawdzian X – ELEMENTY STATYSTYKI OPISOWEJ I RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA -wers doris: Zadanie 1 W pewnym województwie siedmiocyfrowy numer telefonu zaczyna się od cyfry 8. Liczba różnych możliwych numerów telefonów w tym województwie wynosi: A. B. C. D. Zadanie 2 Dziewięciu zawodnikom, wśród których jest pięć dziewcząt przydzielono kolejne numery od 1 do 9. Liczba sposobów przydzielenia numerów takich, że dziewczęta dostały numery nieparzyste a chłopcy parzyste była równa: A. 5! +4! B. 9! C. D. Zadanie3 W turnieju szachowym rozegrano 55 partii (systemem „każdy z każdym” ), w którym uczestników było: A. 7 B. 10 C. 11 D. 12 Zadanie 4 Rzucamy dwa razy kostką. Prawdopodobieństwo otrzymania sumy równej co najmniej 10 wynosi: A. B. C. D. Zadanie 5 Uczniom klasy I a zadano pytanie „Ile pokoi ma twoje mieszkanie?” Wyniki ankiety przedstawiono na diagramie obok. Średnia arytmetyczna zebranych danych dla tej klasy wynosi: A. 3,5 B. 2 C. 3,5 D.4 Zadanie 6 Mediana danych, zebranych na powyższym diagramie wynosi: A 2 B 3 C.3,5 D 4 Zadanie7 Ocena roczna, wystawiona przez pewnego nauczyciela jest średnią ważoną ocen (zaokrągloną do pewnej liczby całkowitej): za pierwszy semestr z wagą 0,4, a za drugi z wagą 0,6. Ocena roczna ucznia, który w pierwszym semestrze otrzymał 2, a w drugim 5 wynosi: A. 3,8 B 3 C 3,5 D 4 Zadanie 8 Z talii 52 kart losujemy jedną kartę. Oblicz prawdopodobieństwo wylosowania asa lub karty koloru czarnego. Zadanie 9 Oblicz prawdopodobieństwo otrzymania liczby czterocyfrowej podzielnej przez 3, do ktorej zapisu użyto wyłącznie cyfr 0 i 1. Zadanie 10 Zarobki pracowników pewnej firmy w styczniu 2008 roku wynosiły (w złotych): 1050, 1150, 1200, 1200, 1350, 1500, 1800, 1850, 3500, 5300. a) Oblicz średnia płacę w tej firmie, w styczniu 2008. b) Jaki procent pracowników w tej firmie miał zarobki niższa od średniej? Zadanie 11 W pewnej klasie jest 15 dziewcząt i 10 chłopców. Uczniom tej klasy zadano pytanie „czy lubisz matematykę”. Na diagramach przedstawiono otrzymane wyniki ankiety. Wyniki ankiety przedstaw w postaci drzewa. Oblicz prawdopodobieństwo tego, że losowo wybrana osoba tej klasy: a) Jest dziewczyną i lubi matematykę, b) Nie lubi matematyki.
9 kwi 21:08
vv: zad 1. 1*9*8*7*6*5*4=60480 według mnie
9 kwi 21:40
vv: zad 9. 1*2*2*2=8
9 kwi 21:43
vv: gdzie diagramy do zadań?
9 kwi 21:44
Roksa:
9 lis 15:40