matematykaszkolna.pl
. y: Bank oferuje dwie lokaty dwuletnie na następujących warunkach: lokata I: oprocentowanie 3% rocznie, odsetki kapitalizowane co miesiąc lokata II: oprocentowanie 4% rocznie, odsetki kapitalizowane co pół roku Która z tych lokat jest korzystniejsza i dlaczego?
30 mar 18:05
Basiek: Należy policzyć roczne stopy efektywne dla obu lokat. emotka
 0,03 
ref(A)= (1+

)12−1
 12 
 0,04 
ref(B)=(1+

)2−1
 2 
emotka
30 mar 18:11
Wika: lokata I K24= 1*(1+0,03)24 lokata II K4= 1*(1+0,04)4 Policz obie lokaty i sprawdz, która jest korzystniejsza P.S. Korzystam ze wzoru na procent składany
30 mar 18:14
Basiek: A ja ze wzoru na efektywną stopę procentową w modelu standardowym.
 OSef 
eef=(1+rw)m−1 , gdzie m=

 OSw 
Acz pewnie znasz.
30 mar 18:16