matematykaszkolna.pl
trapez dumka: W trapez równoramienny wpisano okrąg o promieniu 4 cm. Ramię trapezu ma długość 10 cm. Punkty styczności okręgu z ramionami trapezu dzielą obwód trapezu na dwie części. Oblicz stosunek tych części. Możecie mi pomóc robie cały czas i nie wychodzi mi nic.
11 mar 21:35
Eta: rysunek |∡BOC|=90o ( myślę,że wiesz dlaczego? |BC|=a+b=10 z podobieństwa trójkątów BOE i COE
 r b 

=

⇒ r2=a*b ⇒ ab=16
 a r 
rozwiąż układ równań a+b=10 i ab=16 ⇒ a=8 , b=2
Ob(ECDF) 4b 1 

=

=

Ob(ABEF) 4a 4 
11 mar 22:14
dumka: super rysunek, bardzo, ale troche nie wiem czemu tak jest bo przecież nie ma narysowanych przekątnych, a nie wiem czy te kąty są zgodne w sensie twierdzeń. al ei tak dzieki za wytłumaczenie może zrozumiem coś
11 mar 22:30
Eta: Środek okręgu wpisanego w trapez leży w punkcie przecięcia dwusiecznych kątów i twierdzenie o odcinkach stycznych oraz suma katów przy ramieniu jest: 2α+2β= 180o ⇒α+β=90o To trójkąt BOC jest prostokątny o kątach ostrych α i β Zatem trójkąty BOE i COE są podobne z cechy (kkk) stąd zależność r2=a*b Czy teraz już jasne? emotka
11 mar 22:40
Eta: A to sprzed 5−ciu lat Po co je ktoś wyciągnął ?
12 sty 02:00
Andrzej: A co jak trapez jest rombem ?
23 lut 12:51
Eta: Wtedy stosunek tych części jest równy 1
23 lut 16:10
Tomasz: Dlaczego użyli, że te punkty dzielą obwód na dwie części? Jak to rozumieć
9 mar 21:04
Goblin: Aby skorzystac z twierdzania o rownosci odcinkow stycznych do okregi wyprowadzonych z jednego punktu lezacego zewnatrz okregu
9 mar 21:27