matemaTYKA LOGARYTMY nord221: Zad.1. Stront − 90 ma okres połowicznego rozpadu T=28 lat. po jakim czasie początkowa masa próbki tego izotopu zmniejszy się o 75%, a po jakim czasie o 87,5% ? ______________________________________________________________________________ Zad.2. Oblicz okres połowicznego rozpadu jodu −131 jeśli z próbki o masie 4,8 g, po 16 dniach pozostało 1,2 g.
25 lut 16:12
nord221: Czy ktoś potrafi rozwiązać oto te dwa zadania z matematyki dla klasy 2 liceum ? Własności logarytmów: Stront − 90 ma okres połowicznego rozpadu T=28 lat. po jakim czasie początkowa masa próbki tego izotopu zmniejszy się o 75%, a po jakim czasie o 87,5% ? ______________________________________________________________________________ Zad.2. Oblicz okres połowicznego rozpadu jodu −131 jeśli z próbki o masie 4,8 g, po 16 dniach pozostało 1,2 g.
25 lut 16:54
Mateusz: zgodnie z definicją okresu połowniczego rozpadu mog zapisac:
 N0 N0 N0 
N0 2 4 8 
 7 7 
87,5%=

czyli

N0 jąder ulega rozpadowi czyli w czasie 3T1/2 na pierwszy
 8 8 
podpunkt juz analogicznie udzielisz odpowiedzi zad 2) m=m0U({1}{2})t / t/12 a wiec...
 1 
4,8(

)16/t1/2=1,2 musisz wyznaczyc t/12 np logarytmując obustronnie
 2 
25 lut 17:02
mf: zad.1 m=mo*(12)t/T T=28 m=m0−75%m0=25%m0 25%m0=m0*(12)t/28 /:m0 14=(12)t/28 (12)2=(12)t/28 2=t/28 t=56 m=m0−87,5%m0=12,5%m0 12,5%m0=m0*(12)t/28 /:m0 0,125=(12)t/28 (0,5)3=(0,5)t/28 3=t/28 t=84 zad.2 m0=48 t=16 m=1,2 m=mo*(12)t/T 1,2=4,8*(12)16/T /:1,2 1=4*(12)16/T /:4 (12)2=(12)16/T 2=16/T T=8
29 kwi 23:25