matematykaszkolna.pl
Oblicz pole trójkąta kondi885: Oblicz pole trójkąta ograniczonego: a) prostymi y=3x−2 i y=−6+4 oraz osią OY b) prostymi y= −2/5x − 3 i 2/3x − 3 praz osą OX
24 lut 14:28
Krzysiek: Jak zrobisz rysunek (podstawa) to wszystko ladnie widac
24 lut 16:13
Asia:
28 kwi 20:56