matematykaszkolna.pl
płaszczyzna Ola: Znaleźć równanie płaszczyzny, w której leżą proste x=y=z i 2x=y=−z.
1 lut 15:44
ada:
9 cze 09:53
jc: Proste przechodzą przez punkt (0,0,0). Kierunki prostych: (1,1,1), (1,2, −2). Wektor prostopadły do wyżej wymienionych: (1,1,1) x (1, 2, −2) = (−4, 3, 1). Równanie szukanej płaszczyzny: 4x−3y−z=0.
9 cze 10:25