matematykaszkolna.pl
Kula: W trójkącie ABC poprowadzono prostą równoległą do boku AB, prosta ta podzieliła trójkąt na 2 figury o równych polach. Oblicz stosunek długości odcinka na jaki prosta podzieliła bok AC.
6 sty 13:49
bebes: znalazłam skalę 2
AP 

=2
AP−AC 
 2+2 
wyszło mi

czy dobrze ?
 2 
5 kwi 18:35
blabla: rysunek Z podobieństwa trójkątów ABC i AFC z cechy (kkk)
2P 

=k2 ⇒ k=2
P 
 x+y 
to

=k=2
 y 
 x 

+1=2
 y 
 x y 

=2−1 lub odwrotnie

=2+1
 y x 
========
5 kwi 18:44
blabla: ..ABC i EFC
5 kwi 18:46
Filip: dlaczego tam jest 2xP?
5 kwi 19:22
chichi:
PΔABC 2P 

=

czego nie widzisz?
PΔEFC P 
5 kwi 19:34