matematykaszkolna.pl
oblicz stosunek pola Pomóż: W trojkacie prostokatnym jedna z przyprostokatnych jest dwa razy krotsza od przeciwprostokatnej. oblicz stosunek pola kola wpisanego w ten trojkat do pola kola opisanego na tym trojkacie.
25 maj 13:37
AS: rysunek1. z tw.Pitagorasa: a2 + b2 = (2*b)2 ⇒a2 = 3*b2 ⇒ a = b*3 2. Promień koła opisanego na tr.prostokatnym = połowie przeciwprostokatnej. R = (2*b)/2 = b 3. Promień koła wpisanego w trójkąt r = PΔ/(połowa obwodu) r = (a*b/2)/(a + b + 2*b)/2 = a*b/(a + 3*b) r = b*3*b/(b*3 + 3*b) = b*3/(3 + 3) 4. Stosunek pól kół k = π*r2/(π*R2) = r2/R2 k = (b*3/(3 + 3))2/b2 = 3/(3 + 3)2 = 3/(9 + 2*3*3 + 3) k = 3/(12 + 6*p(3}) = 3/6*(2 + 3) = 1/2*(2 + 3) 5. Po zniesieniu niewymierności tj. po wymnożeniu licznika i mianownika przez 2 − 3 otrzymamy k = (2 − 3)/2
27 maj 13:25
Anonimus: rysunekWpisujemy w kwadrat linię łamaną, składającą się z 3 odcinków prostych. Każdy z nich łączy środek jednego boku z wierzchołkiem kwadratu, tak, jak pokazano na rysunku. Jaka jest długość całkowita linii łamanej, jeśli długość małego odcinka |BU| wynosi 1cm? Uzasadnij swoją odpowiedź.
10 mar 13:26