matematykaszkolna.pl
planimetria Zuzia: W rombie o boku a i kącie ostrym α poprowadzono z wierzchołka kąta ostrego odcinki do przeciwległych boków tak, że podzieliły one romb na trzy części o równych polach. Oblicz długości każdego z tych odcinków.
28 lis 13:56
irena_1: Narysuj romb ABCD o kątach ostrych w A i C. Z punktu A poprowadź odcinki AE i AF do boków CD i BC. Oznacz |DE|=x Pole trójkąta AED to trzecia część pola rombu
1 1 

a2 sinα=

ax sin(1800−α)
3 2 
1 1 

a sinα=

x sinα
3 2 
 2 
x=

a
 3 
|AE|=|AF|=p
 2 2 
p2=a2+(

a)2−2a*

a cosα
 3 3 
 13 4 
p2=

a2

a2 cosα
 9 3 
 13−12cosα 
p2=

a2
 9 
 13−12cosα 
p=

 3 
28 lis 14:11
tak: rysunek1 1 a2 sinα= ax sin(1800−α) 3 2
15 maj 09:08