matematykaszkolna.pl
srednia arytmetyczna Genevive: Liczbę poszczególnych ocen semestralnych z geografii w dwudziestoosobowej klasie przedstawiono na diagramie obok. Uzupełnij ten diagram, wiedząc, że średnia ocen z geografii wynosi w tej klasie: a) 3,5 b)3,25 c)3,65 Oprzyj się na średniej arytmetycznej. http://www.zadaj.pl/zadanie/uzupelnij-diagram-8866# diagram
30 maj 20:15
000: ,,,,
8 wrz 08:16