matematykaszkolna.pl
w trójkącie ABC o bokach długości |AB|=10 , |BC|= 8 i |AC|= 6 poprowadzono prost ;/: Proszę o pomoc w trójkącie ABC o bokach długości |AB|=10 , |BC|= 8 i |AC|= 6 poprowadzono prosta DE równoległa do boku AC. oblicz długości odcinków DB i EB, jesli prosta ED podzieliła: a) obwód trójkąta ABC na dwie równe części b) trójkąt ABC na dwie figury o równych polach
24 maj 21:43
123: rysuneka)
6 + 8 + 10 24 

= x + y ⇒ x + y =

⇒ x + y = 12 ⇒ x = 12 − y
2 2 
8 10 

=

⇒ 10x = 8y
x y 
10(12 − y) = 8y 120 − 10y = 8y 18y = 120
 120 20 
y =

⇒ y =

 18 3 
 20 36 − 20 16 
x = 12 −

⇒ x =

⇒ x =

 3 3 3 
24 maj 22:04
zaneta: dziękujeemotka
24 maj 22:07
123: b) p1 − połowa obwodu dużego trójkąta p 2 − połowa obwodu małego trójkąta P1 − pole dużego trójkąta P2 − pole małego trójkąta −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
 10 + 8 + 6 
p1 =

 2 
 24 
p1 =

 2 
p1 = 12
 z + x + y 
p2 =

 2 
P1 = (p1 − 10)(p1 − 8)(p1 − 6) P1 = (12− 10)(12 − 8)(12 − 6) P1 = 2*4*6 P1 = 48 P1 = 43 P2 = (p2 − z)(p2 − x)(p2 − y)
 z + x + y z + x + y z + x + y 
P2 = (

− z)(

− x)(

− y)
 2 2 2 
 −z + x + y z − x + y z + x − y 
P2 = (

)(

)(

)
 2 2 2 
x 8 6x 

=

⇒ 8z = 6x ⇒ z =

z 6 8 
8 10 10x 

=

⇒ 10x = 8y ⇒ y =

x y 8 
P1 = P2
 6x8 + x + 10x8 6x8 − x + 10x8 
43 = (

)*(

)
 2 2 
 6x8+ x − 10x8 
*(

)
 2 
  (−6x + 8x + 10x)(6x − 8x + 10x)(6x + 8x − 10x)83 
48 =

 8 
 (−6x + 8x + 10x)(6x − 8x + 10x)(6x + 8x − 10x) 
48 =

 82 
3072 = 12x*8x*4x 3072 = 384x3 x3 = 8 x = 2
 10*4 40 
y =

⇒ y =

⇒ y = 5
 8 8 
24 maj 22:44
123: I nikt mi za to nie płaci... Mam nadzieję, że przynajmniej pomogłem
24 maj 22:44
labi7: zle
11 mar 18:55
yolo: Jak w końcu policzyć ten b) głowie sie ale nie daje rady −.−
18 kwi 19:05
moralizator: z jakiego wzoru wzięła się pierwsza linijka z podpunktu a)?
25 lut 16:45
moralizator: Proszę o pomoc
25 lut 17:06
Mania: Dlaczego połowa obwodu to x+y?
25 lut 20:24
Mania: Dobra, nie było pytania emotka
25 lut 20:25
Mania: moralizator, z danych z zadania; pierwsza część to połowa obwodu, a druga to druga połowa figury, czyli nasze szukane x i y emotka
25 lut 20:28
prosta: b)
P2  0,5xysinα  xy  xy  1 

=

=


=

⇔xy=40
P1  0,5*8*10 *sinα   80   80   2 
 xy=40  
5x=4y
 x=42  
y=52
25 lut 20:47
janush: Skąd wiadomo, że pole trójkąta BDE jest równe połowie pola trójkąta ABC?
19 sty 15:57
Mila: Z treści zadania punkt (b)
19 sty 20:43