matematykaszkolna.pl
wartość parametru anita: podstawy trapezu zawierają się w prostych l1 i l2. Wyznacz wartość parametru m: l1: −6x+4y+3=0 , l2: mx+(m+1)y−4=0
20 maj 18:51
Eta: Z warunku równoległości prostych w postaci ogólnej: l1 : Ax+By+C=0 i l2 : A1x+B1y+C1=0 l1 ∥ l2 ⇔ A*B1−B*A1=0 to: l1 ∥ l2 ⇔ −6*(m+1)−4*m=0 ⇒ m=.........
20 maj 19:06
Seniorita:
24 mar 00:03