matematykaszkolna.pl
Figury podobne mrKaczorrro: Proszę o pomocemotka Arkusz papieru formatu A4 jest prostokątem, który po złożeniu na pół daje dwa prostokąty podobne do prostokąta wyjściowego ( arkusz formatu A5) natomiast złożenie na pół arkuszu A5 daje dwa arkusze A6. a) Jaki jest stosunek długości boków arkusza A4? b) Krótszy bok arkusza A4 ma długość 21cm. Jaką długość ma dłuższy bok? Odpowiedz podaj z dokładnością do 1mm c) Jakie są wymiary arkusza A5, a jakie arkusza A6?
15 kwi 16:30
9/[:
12 paź 20:38
PW: Jeżeli długości boków arkusza A4 oznaczymy symbolami x i y, (x < y), to po złożeniu na pół otrzymamy dwa arkusze A5 o bokach 0,5 y i x, 0,5 y < x. Prostokąty są podobne, mają więc taki sam stosunek boków (dłuższego do krótszego):
 y x 

=

,
 x 0,5 y 
skąd
 y2 

= 2.
 x2 
Odp. a)
 y 

= 2.
 x 
13 paź 11:01