matematykaszkolna.pl
liczba 2 jest trzykrotnym pierwwiastkiem jarke: Dla jakich wartości parametrów m i n liczba 2 jest trzykrotnym pierwiastkiem wielomianu: w(x) = x4 − 5x3 + mx2 + 4x + n? skoro 2 jest trzykrotnym pierwiastkiem to mogę w(x) zapisać tak: w(x) = (x−2)3*(x−r) ⇔ ( gdzie r jest drugim pierwiastkiem wielomianu ) ⇔ w(x) = (x3+6x2+12x−8)(x−r) ⇔ x4 + 6x3 + 12x2 − 8x − rx3 − 6rx2 − 12rx + 8r ⇔ ⇔ x4 −x3(r−6) + x2(12−6r) + x(−8 − 12r) + 8r i teraz założenia: i klamrze łączącej w układy mamy następujące równania: r−6=5 ← tu się nie zgadza 12−6r=m ← i tu −8−12r=4 8r=n i gdzie tu jest błąd? znaki przy potęgach się zgadzają, a wynik nie ; f
5 kwi 14:19
Skipper: (x−2)3=x3−6x2+...
5 kwi 14:25
jarke: (a−b)3 = a3 − 3a2b ... czyli: x3 −3(x2 * (− 2)) = x3 + 6x2 ... gdzie tu jest błąd?
5 kwi 14:31
Skipper: zobacz odpowiedni wzór ... albo wykonj działaniaemotka
5 kwi 14:34
Przewiduje pokój: nie prościej wzorami Viet'a ?
5 kwi 14:35
Skipper: czyli dla Ciebie (a−b)2=a2a(−b)+b2 .... ciekawe −emotka
5 kwi 14:37
jarke: nie chodzi mi o dalsze rozwiązanie zadania, tylko o niby banalny przykład... mam wzór skróconego mnożenia (a−b)3 = a3 −3a2b + 3ab2 − b3 −3a2b = −3 * x2 * (−2) → 6x2
5 kwi 14:42
jarke: @Skipper, tam jest sześcian, a nie kwadrat
5 kwi 14:43
Skipper: wiem ... ale podałem per analogia Masz dwa wyrazy .... a i b ... i nic nie wiesz o ich znakach a+b ... to suma wyrazów a i b a−b ... to różnica wyrazów a i b i teraz ... potrojony iloczyn kwadratu pierwszego wyrazu przez wyraz drugi to ... 3a2b a "−" potrojony iloczyn kwadratu pierwszego wyrazu przez wyraz drugi to ... −3a2b
5 kwi 15:26
jarke: dzięki Skipper, emotka
5 kwi 19:11
elvis: Przepraszam, w jakiej książce mógłbym znaleźć to zadanie?
7 paź 17:24
b: teraz matura, poziom rozszerzony, wydanie 2019, z4/29
24 lis 21:06