matematykaszkolna.pl
Sprawdź czy istnieje liczba a, dla której wielomiany.. Załamana: Sprawdź czy istnieje liczba a, dla której wielomiany W(x) i P(x) są równe, jeśli: a) W(x) = (x2 − ax)(x +2a) + 8x P(x) = x3 − 2x2
15 mar 17:20
Alkain: W(x)=x3−ax2+2ax2−2a2x+8x P(x)=x3−2x2 −2x2=−ax2+2ax2 0=8x−2a2x −2x2=x2(−a+2a) 8x=2a2x czyli a =2 tak istnieje jest to liczba −2
15 mar 17:29
fffg: Sprawdź, czy istnieje liczba a, dla której wielomianyW(x) i P(x) są równe, jeśli: W(x)=(x²−ax)(x+2a)+8x, P(x)=x³−2x²
12 wrz 19:37
błagam pilne : Sprawdź, czy istnieje liczba a, dla której wielomianyW(x) i P(x) są równe, jeśli: W(x)=(x²−ax)(x+2a)+8x, P(x)=x³−2x²
12 wrz 19:38
proszę pilne : Sprawdź, czy istnieje liczba a i b aby wielomiany W(x) i P(x) były równe W(x)=(x²−ax)²−(x²−bx)² i P(x)=−2x³−3x²
29 kwi 14:58
proszę pilne : Sprawdź, czy wielomiany W(x) i P(x) są równe W(x)=−6³+8x²+10x−4 i P(x)=(3x−1)(4−2x)(x+1)
29 kwi 15:04
Szkolniak: W(x)=(2b−2a)x3+(a2−b2)x2 oraz P(x)=−2x3−3x2 Z twierdzenia o wielomianach równych: st.(P(x))=st.(W(x))=3, gdy a≠b
2b−2a=−2  
a2−b2=−3
a−b=1  
a2−b2=−3
a=b+1  
a2−b2=−3
a2−b2=−3 (b+1)2−b2=−3 ⇒ b=−2 ⇒ a=−1
29 kwi 15:05