matematykaszkolna.pl
FIZYKA Techniczna: Po desce nachylonej pod kątem α = 30 stopni do poziomu stacza się bez poślizgu walec o masie m = 2 kg i promieniu R = 0,2 m. Oblicz przyspieszenie a środka masy tego walca.
14 mar 22:19
jik: t
20 kwi 09:53
wafleek:
23 mar 16:51