matematykaszkolna.pl
wylicz x Arek: wylicz x a) 4(x−1)+5=3+2x b) 2x−(4−x)=2(3/2x−2) c) 2(3x+7)=5+x
2 mar 14:15
Jolanta: najpierw pomnóz to co w nawiasie przez 4 x na lewą stronę reszt na prawa licz
2 mar 14:18
Saizou: przykład na podpunkcie a 4(x−1)+5=3+2x 4x−4+5=3+2x 2x=2 x=1
2 mar 15:18
jhkjh: 𝑥×0.1+(1−𝑥)×0.20=0,18
23 maj 21:08