matematykaszkolna.pl
objętość stożka jest równa V, a tworząca stożka jest nachylona do płaszczyzny po malaga: Proszę o pomoc, o jakąś wskazówkę emotka. objętość stożka jest równa V, a tworząca stożka jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem α. Wyznacz objętość kuli wpisanej w ten stożek.
28 lut 21:27
think: rysunekznamy tylko objętość stożka i kąt jaki tworzy tworząca z podstawą. r − oznacza promień podstawy stożka R − promień kuli
 1 
V =

πr2h
 3 
 h 
tgα =

 r 
więc możesz sobie wyliczyć r lub h. co do kuli to przekrój to będzie okrąg wpisany w trójkąt równoramienny, a okrąg można wpisać w trójkąt w punkcie przecięcia dwusiecznych kątów.
 α R 
Zatem tg

=

 2 r 
28 lut 21:55
rumpek: Rysunek: http://images49.fotosik.pl/1352/eff848a331e618a8.jpg Rozwiązanie:
 1 1 
* wzór na objętość stożka: V =

* Pp * H ⇔ V =

πr2H
 3 3 
 4 
* wzór na objętość kuli: V =

πR3
 3 
To z rysunku, wyznaczamy wysokość (na podstawie definicji trygonometrycznych)
 H 
tgα =

/ * r
 r 
H = rtgα
 πr2 * rtgα πr3tgα 
V =

=

 3 3 
3V = πr3tgα / : tgα
 3V 
πr3 =

 tgα 
 3V 
r3 =

 tgαπ 
Zapomniałem na rysunku umieścić jednej wielkości − mianowicie promienia kuli − R, powinien to być odcinek |AE|.
 α R 
tg

=

 2 r 
 α 
R = tg

r
 2 
Pole kuli:
 4 
V =

πR3
 3 
 4 α 3V 
V =

πtg3

*

 3 2 tgαπ 
 
 α 
4Vtg3

 2 
 
V =

 tgα 
emotka
28 lut 22:03
luki: Według mnie jest tu błąd. Gdyż wartości R nie podniosłeś do potęgi 3
12 lut 17:57