matematykaszkolna.pl
Proste AB, CD, EF na rysunku obok są równoległe. Ułóż pięć różnych proporcji, kt TripleH: rysunekProste AB, CD, EF na rysunku obok są równoległe. Ułóż pięć różnych proporcji, których wyrazami będą długości odcinków wyznaczonych przez te proste
23 lut 18:10
xd: α
5 sty 21:45
Bob: A/B C/D E/F Ac/bd ce/df
5 lis 14:51
Mila: O −punkt przecięcia prostych AE i BF.
 |OA| |AC| 
1)

=

 |OB |BD| 
 |AC| |CE| 
2)

=

 |BD| |DF| 
 |OC| |OE| 
3)

=

 |OD| |OF| 
 |OA| |OE| 
4)

=

 |OB| |OF| 
 |OA| |OC| 
5)

=

 |AB| |CD| 
6) 7) 8)
5 lis 15:04