matematykaszkolna.pl
ciagi mariusz: Dany jest ciąg (cn) o wyrazie ogólnym cn=n2+n+24. Znajdź taki wyraz ciągu (cn), który jest większy od poprzedniego wyrazu o 24.
4 sty 21:09
Tragos: cn+1 − cn > 24
4 sty 21:12
Ff:
20 lis 23:10
Eta: cn=n2+n+24 cn−1= (n−1)2+n−1+23 = n2−n+23 z treści zadania: cn−cn−1=24 n2+n+24−n2+n−23=24 n=12 wyraz a12 spełnia ten warunek ===================== sprawdzamy: a12 −a11= 144+12+24−121−11−24=.... =24
21 lis 00:22