matematykaszkolna.pl
trygonomertas kamil: oblicz obwód i pole trójkąta ABC jeśli:a=10, b=8, gamma=60
10 paź 22:23
Anka: rysunek
10 paź 22:37
Gustlik: Kamil zrób dokładny rysunek, to Ci pomogę. Muszę wiedzieć, gdzie leży kąt γ.
10 paź 23:33
Bogdan: rysunek Rysunek Anki nie oddaje treści zadania. Bok a leży naprzeciw wierzchołka A, bok b naprzeciw wierzchołka B. Kąt BCA ma miarę γ.
 1 
Pole P =

*a*b*sinγ
 2 
Na podstawie twierdzenia cosinusów c2 = a2 + b2 − 2abcosγ
11 paź 00:07
Kara:
16 maj 20:15
Mila: Z czym masz problem Kara ?
17 maj 14:37