matematykaszkolna.pl
Znajdź wzory funkcji liniowej, ktorej wykres przechodzi przez punkty A i B gladys: a) A = (1,5) B = (−1,−1) b) A = (5,−4) B = (−2,3) c) A = (8,5), B = (17,5) d) A = (3,−114 B = (5,−214) e) A= (0,4,−0,4) B= (−0,6,−0,7) f) A= (2,0) B= (22,4−22
23 maj 15:32
gladys: help ?
23 maj 18:04
gladys: Halo czy ktoś mi pomoże ?
23 maj 20:23
Gustlik: Współczynnik kierunkowy prostej przechodzącej przez 2 punkty ma wzór:
 yB−yA 
a=

 xB−xA 
ad a) A = (1,5) B = (−1,−1) Najpierw liczysz współczynnik kierunkowy:
 −1−5 −6 
a=

=

=3
 −1−1 −2 
Podstawiasz obliczone a=3 do równania prostej: y=3x+b Teraz musisz obliczyć b − do tego równania podstawiasz współrzędne któregoś z punktów A lub B − do wyboru − najlepiej wybrać ten punkt, który ma łatwiejsze do obliczania współrzędne, np. bez minusów, ułamków pierwiastków itp.: Ja podstawię A: 5=3*1+b 5=3+b 5−3=b 2=b b=2 Funkcja ma wzór: y=3x+2 Pozostałe przykłady zrób analogicznie.
23 maj 23:38
takijeden: nie wiem
1 cze 16:36
janek191: Zadanie jest sprzed 11 latemotka
2 cze 08:13