matematykaszkolna.pl
logarytm anonim123: dlaczego to równa się a dla a różnego od zera i lna różny od zera e1/lna
2 maj 11:17
I'm back: To się nie równa a tylko 1/a
2 maj 11:43
I'm back: Chociaż co ja pisze emotka
2 maj 11:43
Szkolniak: Ja jedyne do jakiego przekształcenia tu doszedłem, to e1/ln(a)=eloga(e). Patrząc na
 1 
wykres tej funkcji to ani to równe a, ani

 a 
2 maj 12:50
Mila: Napisz pełną treść zadania.
2 maj 19:14