matematykaszkolna.pl
czworokąt Nikodem: Niech ABCD będzie czworokątem, w którym kąt BAC=kąt ADC <90o i kąt ABD=kąt BCD. Mając dane AB=40, BC=30 i BD=50 oblicz długość CD.
21 lip 20:47