matematykaszkolna.pl
Straszny problem z tym zadaniem, nie wiem skąd wziąść a Nikodem: a) Wyznacz współczynniki a, b i c funkcji kwadratowej o miejscach zerowych −4 i 3 , której wykres przechodzi przez punkt A = ( 1, −24 ) b) Wyznacz wzór funkcji kwadratowej w postaci ogólnej wiedząc, że ma ona dwa miejsca zerowe −2 i 4 , a jej zbiór wartości to przedział (−;5>
26 kwi 20:06
πesio: a) f(x)=ax2+bx+c z postaci iloczynowej f(x)=a(x+4)(x−3) i A(1,−24)
 12 
−24=a(1+4)(1−3) ⇒ a=

 5 
 12 12 12 144 
f(x)=

*(x2+x−12) =

x2+

x−

 5 5 5 5 
a=..... b=.... c=...
 4−2 
b) xw=p=

= 1 yw=q=5 W(1,5)
 2 
z postaci iloczynowej f(x)=a(x+2)(x−4) i W(1,5) i jak w poprzednim......... 5=a(1+2)(1−4 ) ⇒ a=....
26 kwi 20:28
Anawa: y=f(x)= ax2+bx+c f(−4)=0 f(3)=0 f(1)=24 (a*(−4)2+b*(−4)+c=0 (a*32+b*3+c=0 (a*12+b*1+c=0 rozwiaz ten uklad Zdanie b
 x1+x2 
xw=

=1
 2 
Z warunków zadania yw=5 Wnioskujemy stąd ze a<0 y=a(x−xw)2+q 0=a(4−1)2+5 a=..... y=a(x+2)(x−4)
26 kwi 20:28