matematykaszkolna.pl
Dany jest ciąg Julia: Dany jest ciąg an=an2+bn+c, dla n€N+ Oblicz ilość wyrazów ujemnych tego ciągu. a=2 b=4 c=−70
16 lut 18:00
Filip: n2 + 2n − 35 < 0 n2 − 5n + 7n − 35 < 0 n(n − 5) + 7(n − 5) < 0 (n − 5)(n + 7) < 0 −7 < n < 5
16 lut 18:12
Mila: an=2n2+4n−70 2n2+4n−70<0 i n∊N+ rozwiąż
16 lut 18:13
Emilia: Nie rozumiem jak dalej to zrobić
16 lut 19:05
Emilia: Odpowiedź to 4?
16 lut 19:15
?: Ale przecież to Julia zadała pytanie emotka Nie potrafisz rozwiązać nierówności kwadratowej? A zwykłe równanie rozwiążesz? 2n2 + 4n − 70 = 0
16 lut 19:16
?: 19:15 − Tak, to poprawna odpowiedź emotka
16 lut 19:17
Mila: rysunek 2n2+4n−70<0 i n∊N+ Δ=16+4*2*70=576=242
 −4−24 −4+24 
n1=

=−7 lub n2=

=5n
 4 4 
n∊(−7,5) i n∊N+ ⇔ujemne wartości mają wyrazy: a1,a2,a3,a4 możesz obliczyc
16 lut 19:19