matematykaszkolna.pl
powinowactwo kasia: Powinowactwo prostokątne o osi OX to jest to samo co "powinowactwo osiowe względem osi OY"?
13 wrz 14:32