matematykaszkolna.pl
wykaz ze funkcja jest malejaca ola: Wykaż że funkcja określona wzorem f(x)=1/2x2−1 jest malejąca w zbiorze (−,0>
20 paź 14:32
Rafał28: Wzoruj się na tym zadaniu. https://matematykaszkolna.pl/forum/216323.html
20 paź 14:36
123: 4−5x2
21 kwi 13:29